• Open Design

    Open Design hjälper dig med verksamhets-, arbetsmiljö- och personalutveckling

  • Open Design

    Kundens förnyade arbetssätt byggs steg för steg med fokus på lärande delaktighet, långsiktighet och hållbarhet i utvecklingsprocessen

Välkommen till Open Design!

Open Design är ett företag inom verksamhets, arbetsmiljö- och personalutveckling.

Vi arbetar med utveckling baserad på handling och samverkan.

Open Design vänder sig till företag som vill utveckla och strukturera sitt eget arbetsätt. Alternativet är att köpa in och anpassa verksamheten till ett färdigt koncept.

Vi anser att de färdiga koncepten ibland är alltför komplexa och generella för att vara praktiskt genomförbara.

Vi utgår ifrån att den inneboende kompetensen finns i företaget, men inte alltid utnyttjas till fullo då de invanda mönstren och arbetskulturen i kombination med själva arbetet/produktionen förhindrar kompetensspridningen.

Genom att bygga på det goda som redan finns skapas acceptans, förståelse och yrkesstolthet samt inte minst engagemang för förändringsprocessen.